Samarbejdspartnere

Foreningssamarbejdet 9220 støttes af fondsmidler fra

Det Obelske Familiefond

Spar Nord Fonden

TrygFonden

 

Øvrige samarbejspartnere

Herningvej Skole

Mellervangskolen

Tornhøjskolen

Aalborg Kommune