Samarbejdspartnere

Foreningssamarbejdet 9220 støttes af fondsmidler fra

Det Obelske Familiefond

Spar Nord Fonden

TrygFonden

Øvrige samarbejspartnere

Herningvej Skole

Mellervangskolen

Tornhøjskolen

Aalborg Kommune

Fritidscentrene i 9220

Børnehaverne i 9220

Foreningssamarbejdet 9220 er et samarbejde mellem idrætsforeninger og uniformerede korps i Aalborg Øst