Om Foreningssamarbejdet 9220

Foreningssamarbejdet 9220 er et samarbejde mellem idrætsforeninger og uniformerede korps i Aalborg Øst.

Visionen med dette samarbejde er at skabe en aktiv fritid for alle børn og unge i området.

Foreningssamarbejdet 9220 har som målsætning, at alle børn og unge i Aalborg Øst skal være medlem af mindst en forening, fordi vi ved at:

 • Det er gavnligt for alle børns udvikling at være medlem af en                  forening.
 • Samarbejdet kan understøtte medlemstallene i den enkelte                      forening.

Fundamentet for Foreningssamarbejdet 9220 er styrkelse af samarbejdet mellem de aktiviteter og indsatser der eksisterer i området. Herunder specielt skolerne.

Foreningssamarbejdet 9220 arbejder desuden for at udvikle og støtte medlemsforeningerne på følgende områder:

 • Medlemsrekruttering.
 • Træner- lederrekruttering.
 • Foreningsudvikling.
 • Synlighed i Aalborg Øst.

Fokusområder for Foreningssamarbejdet 9220

 • Motivere alle børn og unge i Aalborg Øst til at blive medlem af                en forening.
 • Sikre at unge ikke falder ud af foreningslivet.
 • Rekruttering og uddannelse af trænere og ledere.
 • Forældreinddragelse.
 • Understøtte nye tiltag i foreningerne.
 • Udbrede kendskabet til Foreningssamarbejdet 9220.

Forudsætninger for medlemskab af Foreningssamarbejdet 9220

 • Den enkelte forening har besluttet, at ville indgå i et                           formaliseret samarbejde med de andre foreninger.
 • Den enkelte forenings ser samarbejdet som en integreret del af     foreningens dagligdag.
 • Den enkelte forening har en tovholder, som skal sikre at                       foreningen har fokus på såvel værdigrundlag som                                     fokusområder.

Foreningssamarbejdet 9220 støttes af Det Obelske Familiefond, TrygFonden og Spar Nord Fonden.

Foreningssamarbejdet 9220 er et samarbejde mellem idrætsforeninger og uniformerede korps i Aalborg Øst